Header Ads

Thông báo phát sóng kênh VTV5 - TÂY NGUYÊN trên hệ thống số VTVcab

Truyền hình Cáp Việt Nam thông báo

Từ ngày 06/01/2018, Truyền hình Cáp Việt Nam phát sóng kênh mới trên hệ thống số VTVcab toàn quốc, cụ thể như sau:

- Phát sóng kênh VTV5 - TÂY NGUYÊN tín hiệu HD tại vị trí số 305, tần số 802 Mhz

Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.